Geitenfokvereniging Overijssel
Geitenfokvereniging Overijssel
Home
Over ons
Agenda
Keuringen
Verslagen
Foto's
Toppers
Formulieren
N.O.G.
Links
Contactwitte bok
Update:
15-10-2020
Wijzigingen /
Aanpassingen:
Voorpagina
Agenda
Over ons

Oude wijzigingen:
Voorpagina
Keuringen
NOG
Welkom op de site van 'Geitenfokvereniging Overijssel'

Geitenfokvereniging "Overijssel" heet u van harte welkom op haar website. In een tijd waarin steeds meer informatie wordt vertrekt en communicatie meer en meer digitaal gaat plaatsvinden kunnen wij uiteraard niet achterblijven zonder website. Op deze site kunt u meer informatie vinden over de activiteiten van de vereniging, Naast algemene informatie hopen wij u regelmatig (foto-)verslagen te publiceren op de website. Ook kunt u via het contactformulier eenvoudig contact met ons opnemen voor vragen, suggesties of aanmeldingen.

Wij wensen u veel plezier met uw bezoek aan onze website.

Nieuws:

20/09/20 Nieuws van het NOG-bestuur

Geachte liefhebbers van geiten,

Door corona is ons leven vanaf maart drastisch veranderd ten opzichte van wat wij gewend waren. Vanwege de door de overheid opgelegde beperkingen en richtlijnen kwam het openbare leven afgelopen voorjaar voor een groot deel tot stilstand. Hierdoor werden ook bijeenkomsten die door ons, fokcommissies en verenigingen zouden worden georganiseerd, geannuleerd. Ook de in de zomer geplande keuringen konden niet doorgaan. In het najaar van 2019 zijn 18 enthousiaste liefhebbers gestart met de cursus voor keurmeester, maar helaas hebben wij de opleiding tijdelijk moeten onderbreken.

In de loop van de zomer hebben verschillende fokcommissies nog opname-dagen voor geiten en bokken kunnen organiseren en hebben wij vanuit de NOG op verzoek van bedrijven nog een paar huiskeuringen kunnen uitvoeren. In Zuid-Nederland heeft men vanuit de kring een online geitenkeuring gehouden en de bokkenkeuring Lexmond is op dezelfde wijze doorgegaan. Hulde voor dit initiatief en verheugend dat wij – door innovatief te zijn – toch bezig blijven. Ook de complimenten voor de keurmeesters die belast waren met de beoordeling van de opgegeven dieren.

Eind augustus hebben wij als NOG-bestuur vergaderd, waarbij we de ontstane situatie en ons eigen handelen hebben geëvalueerd, en hebben gesproken over hoe nu verder te gaan. Richtlijnen en beperkingen door corona zullen ook komend jaar aan de orde zijn. Vanuit dat perspectief hebben wij het volgende besproken: 

  • de ALV die in oktober nog op het programma stond gaat niet door;
  • de bijeenkomst van NOG met fokcommissies is gepland op zaterdag 24 oktober a.s. te Harderwijk;
  • de ALV is nu gepland op zaterdag 24 april 2021, wij kunnen nog niet inschatten in welke vorm wij dat kunnen organiseren, de digitale mogelijkheden gaan wij onderzoeken. Nadere berichtgeving volgt komende winter;
  • wellicht gaan wij investeren in ICT om digitaal te vergaderen, de mogelijkheden worden de komende tijd onderzocht;
  • hoe verder te gaan met de cursus voor keurmeesters wordt nader onderzocht;
  • wij hopen dat wij komende zomer, met eventuele aanvullende maatregelen, weer in staat zijn om keuringen te organiseren. Wij gaan als NOG inventariseren op welke wijze wij hierbij organiserende instanties kunnen ondersteunen.

Ondanks alle beperkingen die nu gelden en ondanks alle onzekerheden over het verloop van corona geven wij de moed niet op. Wij hopen dat ook de fokkers, afdelingen, kring-besturen, fokcommissies etc. de moed en kracht hebben om door te gaan. Met name door ziektes hebben wij in het verleden ook de nodige problemen moeten overwinnen.

Onze insteek is om dienstbaar en ondersteunend te zijn richting fokkers en de verschillende organisaties die ons sinds jaar en dag helpen. Wij houden ons aanbevolen voor goede suggesties die ons kunnen helpen om de huidige problematiek het hoofd te bieden.

Namens het bestuur van de NOG,
Sietse van der Wal, voorzitter

06/09/20 Nieuw fokreglement Fokcommissie Boergeit

De Fokcommissie Nederlandse Boergeit heeft haar fokreglement bijgewerkt.
Het nieuwe reglement - van september 2020 - kunt u hier inzien en downloaden.

06/09/20 ALV Fokgroep Toggenburger afgelast

Tot onze spijt wordt de algemene ledenvergadering van de Fokgroep Toggenburger, die op zaterdag 14 november 2020 zou plaatsvinden, geannuleerd. We vinden het niet verantwoord gezien de corona-ontwikkelingen om de vergadering door te laten gaan. 
Het bestuur bereidt een bestuursvoorstel voor waarover u binnenkort wordt ingelicht en kunt stemmen.
We houden u op de hoogte

 

 

Mededeling NOG:

 

Het NOG bestuur is bijeen geweest en heeft besloten om de geplande (qua datum al verschoven)  Algemene ledevergadering  van 24 oktober 2020 niet te laten plaats vinden.

 

Zij zullen bij ons eind september 2020 melden met nadere gegevens over hoe ze in 2021 de Algemene ledenvergadering gaan laten plaatsvinden.

 

___________________________________________

 

Nieuw e-mailadres:

 

Wilt u contact opnemen met onze vereniging, dan kan dit via een nieuw e-mailadres:

jetje30@caiway.net

 

 

 

 

 

     

 


De Vereniging is aangesloten bij de

Nederlandse Organisatie voor de Geitenhouderij

ERKENDE GEITENRASSEN: