Geitenfokvereniging Overijssel
Geitenfokvereniging Overijssel
Home
Over ons
Agenda
Keuringen
Verslagen
Foto's
Formulieren
N.O.G.
Links
Advertentie
Contact


witte bok

Ledenvergadering:

Hierbij nodigen we u uit voor de Algemene Voorjaarsvergadering op 10 april 2019 om 20:00 uur.
 
Dorpshuis “Herxer Marke”
Herxen 1, 8131 PC Wijhe
0570 521 536
 
Agenda,
 
* Opening
* Notulen vorige vergadering
* Ingekomen stukken
* Mededelingen
* NOG zaken en fokgroepen
* Financieel verslag
* Verslag kascontrole en benoeming kascontrole commissie / kascommissie 2019 B. Schottert en J. Meijer
* Jaarverslag 2018
* Bestuursverkiezing*
* Keuringen 2019
* Discussiepunt: Hoe moet het verder met de hobby geitenhouderij in Nederland
* Rondvraag
* Sluiting 

* Henriette van t Hoenderdaal is aftredend en herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.


ALV NOG Jaarvergadering

20 april 2019
Locatie: Sociaal Centrum "De Kiekmure"
Tesselschadelaan 1, 3842 GA Harderwijk
Aanvang nog niet bekend


FOKKERSDAG fokgroep wit

18 mei 2019
Locatie: Comb. Maat in Luxwoude en S. van der Wal in Langezwaag
Aanvang: 10:15 uur

FOKKERSDAG fokgroep toggenburger

25 mei 2019
Locatie: Bruchem
Aanvang: 10:00 uur

FOKKERSBIJEENKOMST fokgroep toggenburger

9 november 2019
Locatie: Zaal Zwanikken, Eperweg 63 te Oene
Aanvang: 10:00 uur

 

 

ERKENDE GEITENRASSEN: